Privacybeleid Human Investment Magagement

Dit is het Privacybeleid van Human Investment Management B.V. (hierna HIM genoemd). In dit Privacybeleid leggen we uit hoe we omgaan met de privacy van (potentiële) klanten, kandidaten en websitebezoekers.

Inleiding
Dit Privacybeleid is van toepassing op alle informatie die u van HIM ontvangt of aan HIM verstrekt. HIM verwerkt privacygevoelige informatie of persoonsgegevens door middel van haar website. HIM hecht groot belang aan de privacy van haar kandidaten en klanten en betracht daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens. HIM verwerkt data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Wet bescherming persoonsgegevens. HIM is verantwoordelijk is voor de manier waarop deze data worden gebruikt. Voor vragen kan je altijd contact opnemen met info@himanagement.nl.

Gebruik van onze diensten
Wanneer u zich aanmeldt voor onze website, kunnen wij u vragen om persoonsgegevens te verstrekken. Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan zoals beschreven in dit Privacybeleid, of zoals logisch zou zijn voor het verlenen van een optimale dienstverlening. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken, uw verzoeken te beantwoorden en de dienstverlening te verrichten. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van een derde partij.

Cookies
Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.
Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandtjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. We zouden voor de website gebruik kunnen maken van analytics met als doel om anonieme bezoekersgegevens te kunnen analyseren en onze website uiteindelijk te verbeteren. Google kan verplicht worden deze gegevens aan derden te verschaffen. De meeste browsers accepteren standaard cookies, maar meestal is dit ook uit te zetten. Dit kan er wel in resulteren dat een website niet meer goed of volledig werkt. We adviseren daarom in plaats daarvan regelmatig uw cookies te verwijderen.

Gebruik van persoonsgegevens
Als u gebruikmaakt van onze diensten, stelt u bepaalde gegevens ter beschikking aan HIM. HIM bewaart en gebruikt alleen persoonsgegevens die direct door u verstrekt zijn, of informatie waarvan duidelijk is dat deze beschikbaar is gesteld om te worden verwerkt. Gegevens worden waar nodig wel intern, maar niet met derden gedeeld, tenzij toestemming hiervoor wordt gegeven. De informatie die we verzamelen van bezoekers naar onze website wordt gebruikt voor specifieke doeleinden. We willen graag uw persoonsgegevens ontvangen, bijvoorbeeld, uw CV, telefoonnummer, e-mailadres, salaris gegevens, naam en adres zodat we een correct en feitelijk dossier van u kunnen bouwen. Dit vooral omdat we willen u de juiste baan vinden, mede door over de juiste basis informatie over u te beschikken. Ook kunnen we u op de hoogte houden van functies, projecten, nieuws en de voor u relevante informatie. Wij kunnen ook gegevens verwerken die wij op jouw LinkedIn pagina, dan wel op Google kunnen inzien. Betreffende de LinkedInpagina blijft dit echter beperkt tot de informatie die u openbaar op de desbetreffende pagina heeft geplaatst. Ook bewaren wij emailcorrespondentie en aantekeningen van gesprekken met betrekking tot het hierboven gedefinieerde doeleinde. Bewaartermijn : Twee (2) jaar.

Contactformulier
Als u op onze website een contactformulier invult of als u ons een e-mail stuurt, worden de gegevens die u verstrekt bewaart zo lang als nodig om uw bericht of e-mail volledig en correct te kunnen afhandelen. Voor commerciële en zakelijke doeleinden kunnen we contact met u opnemen via e-mail of per telefoon.

Informatieverstrekking aan derden
Mocht HIM aspecten van haar dienstverlening aan derden outsourcen dan zijn de outsource partners vanzelfsprekend gehouden aan dezelfde geheimhoudingsverplichtingen als HIM. Om onze werkzaamheden zo goed mogelijk uit te voeren, is het mogelijk dat jouw gegevens gedeeld worden met de volgende partijen:

  • Dataverwerkers, jouw persoonsgegevens worden opgeslagen in ons kandidatenbestand dat op ISO-gecertificeerde servers in de Cloud staat.
  • Partijen die betrokken zijn bij de uitvoering of nakoming van een overeenkomst tussen jou en HIM.
  • Opdrachtgevers van HIM, dit gebeurt echter pas na jouw toestemming.

Ook kan het zijn dat HIM verplicht is jouw gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting. In het Privacybeleid van deze derden leest u hoe zij met uw persoonsgegevens omgaan.

Privacybeleid van derden
Ons Privacybeleid geldt voor HIM en haar dienstverlening en haar outsource partners richting u als kandidaat of klant, echter niet van andere derden. Wij kunnen niet garant staan dat zogenoemde andere derden uw persoonsgegevens op een veilige en zorgvuldige manier verwerken. Mocht u ervoor kiezen om op links of feeds te klikken die u naar een andere website kunnen leiden, dan is het uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat u tevreden bent met de manier waarop die andere websites van derden betrekking hebben op uw gegevens. HIM aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor websites, advertenties, links en feeds van derden, noch voor informatie die wordt verzameld of ingediend door websites van derden. Daarom raden we u aan om het privacybeleid van deze websites te lezen alvorens u ze gebruikt.

Inzage in en wijzigingen van uw gegevens
Als u de bedrijfs- of persoonlijke gegevens wil inzien kan je een verzoek tot inzage doen. Op verzoek kunnen we uw bedrijfs- of persoonlijke gegevens wijzigen, verbeteren of verwijderen uit onze databases en software applicaties. Daarnaast kunt u een beperking van de verwerking van uw bedrijfs – of persoonlijke gegevens opleggen. Dit houdt in dat wij alleen de door jou aangegeven persoonsgegevens zullen verzamelen en bewaren. Als u vragen of zorgen heeft over ons Privacybeleid, of als u uw persoonsgegevens wilt inzien, wijzigen of laten verwijderen, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

Gegevensoverdracht

Je hebt het recht de door ons bewaarde persoonsgegevens te verkrijgen. Wij zullen deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kan je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen. Indien je jouw persoonsgegevens wenst te ontvangen of aan een derde organisatie wenst over te (laten) dragen, kan je schriftelijk contact opnemen doormiddel van het verzenden van een e-mail naar info@himanagement.nl Geef daarbij aan wat je wenst dat er met jouw persoonsgegevens gebeurt. Wij proberen binnen 24 uur na ontvangst van jouw verzoek u een kennisgeving daarvan te verzenden en zullen aangeven hoe, op welke wijze en binnen welke termijn wij aan jouw verzoek zullen voldoen. Ook voor de bovenstaande punten kan je op deze wijze een verzoek indienen.

Toestemming intrekken

Je hebt het recht om toestemming om jouw gegevens te verwerken in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat HIM je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren. Indien je aangeeft dat je het niet wenselijk vindt dat jouw persoonsgegevens door ons worden bewaard, dan zullen wij trachten deze gegevens binnen 24 uur te verwijderen en je op de hoogte stellen wanneer je gegeven zijn verwijderd.

Meldplicht datalekken

Een datalek is een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens. Ondanks dat wij met uiterste zorg jouw persoonsgegevens verwerken en jouw persoonsgegevens goed beveiligd zijn opgeslagen, kan het voorkomen dat een datalek zich voordoet. Indien een datalek zich voordoet, zullen wij in eerste instantie nagaan of en in hoeverre er sprake is van een inbreuk van jouw rechten en vrijheden. In een dergelijk geval zullen wij binnen 72 uur na de ontdekking van dit lek melding maken aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en je zo snel mogelijk over het lek inlichten.

Wij zullen ten minste van het volgende melding maken:

  • Het soort inbreuk in verband met jouw persoonsgegevens;
  • De waarschijnlijke gevolgen van de inbreuk;
  • De door ons te nemen (en reeds genomen) maatregelen om de gevolgen van de inbreuk te beperken

​Doorgifte aan derde land of internationale organisatie

Om (bijvoorbeeld) technische en operationele redenen kan het nodig zijn dat jouw (persoons)gegevens worden doorgegeven aan een aan ons gelieerde onderneming buiten de Europese Economische Ruimte. Omdat de regelgeving op het gebied van privacybescherming daar mogelijk niet eenzelfde bescherming biedt als binnen de Europese Economische Ruimte, maken wij gebruik van het Privacy Shield verdrag of de EU Model Clauses om jouw privacy zo goed mogelijk te beschermen.

Wijzigingen in privacybeleid van HIM
Zo nu en dan brengt HIM wijzigingen aan in haar Privacybeleid. Wij behouden ons het recht voor om ons Privacybeleid aan te passen en raden u aan om dit Privacybeleid regelmatig opnieuw te lezen, zodat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met vragen en klachten?

Mocht je nog vragen hebben over deze privacyverklaring en de wijze waarop wij jouw gegevens gebruiken, dan kan je een e-mail sturen naar info@himanagement.nl. Daarnaast kan je ook contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.